Rozmiar tekstu: A A A
Akcja zakupu i wyposażania obiektów użyteczności publicznej w defibrylatory AED - Etap I

W październiku br. Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zakończył  I etap kampanii zakupu defibrylatorów automatycznych AED i wyposażania w nie obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Elbląg. Zostało zakupionych 10. szt. defibrylatorów AED oraz 12. szt. szafek metalowych z sygnalizacją dźwiękową i świetlną otwarcia.

 Równolegle do postepowania zmierzającego do zakupu defibrylatorów i szafek wybrano 12 obiektów w których będą umieszczone defibrylatory oraz przeszkolone załogi pracownicze tych obiektów w zakresie ich obsługi. Wskazania lokalizacji defibrylatorów w obiektach użyteczności publicznej lub obiektach publicznych na rok 2016 zostały wytypowane na podstawie propozycji przedstawionej przez Radnych Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych Rady Miejskiej, Radnego RM Pana Michała Missana oraz pracowników RBiZK. W zaproponowanych lokalizacjach zaplanowano umieszczenie 10 nowo zakupionych defibrylatorów, natomiast dwa defibrylatory innego typu będące posiadaniu RBiZK zostaną umieszczone w siedzibach dwóch Spółdzielni Mieszkaniowych „ZAKRZEWO”  i „SIELANKA”.

 Zarządca lub administrator każdego z obiektów wyraził zgodę na instalację skrzynki z alarmem dźwiękowym i świetlnym oraz na umieszczenie w niej defibrylatora AED. Ponadto właściciele i administratorzy obiektów w których planowane jest umieszczenie defibrylatorów wyrazili zgodę na przeszkolenie załóg pracowniczych ich obiektów w zakresie obsługi AED podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Łącznie z obsługi AED i pierwszej pomocy dostawca sprzętu przeszkolił 87 osób.

  Defibrylatory automatyczne „AED” to urządzenia zaprojektowane specjalnie do ratowania życia człowieka w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (zatrzymanie akcji serca) w miejscach powszechnie dostępnych, publicznych. Urządzenia są proste w obsłudze, posiadają instrukcję obsługi oraz komunikaty głosowe instruujące osobę udzielającą pierwszej pomocy o sposobie postępowania. Defibrylatory automatyczne AED wielokrotnie ratowały życie ludzkie w przypadkach zatrzymania akcji serca w różnych miejscach publicznych w Europie i świecie. Ich przydatność i zalety zostały powszechnie docenione przez środowiska lekarskie i ratownicze. Dla tego też Prezydent Miasta Elbląg we współpracy z Radnymi Rady Miejskiej rozpoczął trzyletnią kampanię zakupu i rozlokowania defibrylatorów automatycznych „AED” w miejscach publicznych na terenie miasta Elbląg.

 

W załączeniu zdjęcia oraz wykaz lokalizacji defibrylatorów.

 

Rafał Czirson (2016-11-02 10:02)
G a l e r i a


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno