Rozmiar tekstu: A A A
Informacja o pomocy dla rolników w związku ze stratami w wyniku suszy, huraganu, deszczu nawalnego, ujemnym skutkiem przezimowania

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem rady ministrów z dnia 23 listopada 2016r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta rolgeo, złozony w terminie od 29 listopada do 5 grudnia 2016 na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronach internetowych.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych w których szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych sutków przezimowania wyniosły co najmniej 50 % i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych w których powstały ww. szkody w analogicznej wysokości. Na pomoc dla poszkodowanych rolników przeznaczone zostały środki w wysokości 100 mln zł.

W przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złozonych przez producentów rolnych wniosków przekroczy przeznaczoną na te pomoc tj. 100 mln.

Rafał Czirson (2016-12-13 07:47)
Kaledarz imprez
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno