Rozmiar tekstu: A A A
Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 05.04.2017 r.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Tematami posiedzenia było: sprawozdawczość z prac Zespołu za 2016 rok, prowadzone działania przeciwpowodziowe oraz zbliżające się ćwiczenia miejskie. Zastępca Przewodniczącego – Kierownik RBiZK poinformował o nowym zarządzeniu ws. utworzeniu na terenie miasta Elbląg Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz o pracach związanych z reorganizacją formacji obrony cywilnej. Podsumowano prace Grup Roboczych Miejskiego Zespołu Zrządzania Kryzysowego. Grupy odbywały posiedzenia zgodnie z harmonogramem a tematyka szkoleń odpowiadała przewidywanym zagrożeniom mogącym wystąpić na terenie miasta. Kolejnym tematem było podsumowanie działań ratowniczych w związku z wystąpieniem powodzi na terenie miasta w dniach 04i05.01.2017 r. Pomimo że przyrost wody był szybszy niż czasie powodzi 2012 roku i ostatecznie woda osiągnęła wyższy poziom niż w tamtej powodzi – straty były relatywnie niewielkie. Doskonale to obrazuje dobre przygotowanie służb i OSP RW oraz formacji obrony cywilnej z ZZM, EPEC, EPWiK i PDiM do działań oraz skuteczność nowej infrastruktury przeciwpowodziowej oddanej do użytku w grudniu 2015 roku. Następnie omówiono etap przygotowania do ćwiczeń miejskich w październiku 2017 roku, odbyły się pierwsze spotkania koncepcyjne.

Prezydent Miasta podziękował za zaangażowanie pracowników instytucji w działania przeciwpowodziowe oraz prosił o dalsze sprawne wspieranie przez służby działań przeciwpowodziowych prowadzonych na terenie miasta. 

 

Rafał Czirson (2017-04-13 10:16)
G a l e r i a

Kaledarz imprez
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno