Rozmiar tekstu: A A A
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 05.04.2017 r.

W dniu 5 kwietnia 2017 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Elbląg.

Tematami spotkania było przedstawienie prac Komisji w postaci sprawozdania Prezydenta Miasta Elbląg ze stanu realizacji zadań Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – Program „Bezpieczny Elbląg” – współdziałanie i aktywizacja społeczna w 2016 r. Przedstawiona została propozycja aktualizacji Programu „Bezpieczny Elbląg”  - Współdziałanie i Aktywizacja Społeczna. Nowa formuła uaktualnia zagrożenia jakim należy przeciwdziałać oraz wprowadza element Promocji Programu wśród mieszkańców miasta. Omówiono zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa jakimi zajmą się poszczególne Komisje Programu oraz przydzielono środki na ich realizację. Komisje Programu „Bezpieczny Elbląg” otrzymały na realizację zadań ogólną kwotę 140.000,00 zł. Prezydent Miasta Elbląg, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Porządku podkreślił fakt, że powyższa kwota nie jest jedyną jaką przeznacza się na działania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zastępca przewodniczącego przedstawił informacje o wskazanych przez służby potrzebach nowych punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta w ramach planach rozwoju monitoringu oraz koncepcję utworzenia miasteczka rowerowego w rejonie parku ul. Mickiewicza.

 

Rafał Czirson (2017-04-13 10:20)
G a l e r i a

Kaledarz imprez
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno