Rozmiar tekstu: A A A
Szkolenie Formacji Obrony Cywilnej z prowadzenia działań przeciwpowodziowych

W dniu 12.06.2017 r. odbyło się szkolenie formacji obrony cywilnej z prowadzenia działań przeciwpowodziowych. Pracownicy z firm: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji, doskonalili umiejętności w zakresie napełniania worków z piachem oraz tworzenie obwałowań. Działania związane z napełnianiem worków piachem wymagają dużej kondycji, sprawności i koordynacji. Szczególnie to widać w sytuacji konieczności przygotowania dużej ilości zasobów oraz niesprzyjającej pogodzie. W ramach realizacji zapisów Listu Intencyjnego dotyczących wsparcia działań w sytuacji kryzysowej, wypożyczono ze Starostwa Powiatowego w Elblągu napełniacz worków piachem TRRIO. W celu doskonalenia przećwiczono wariant działań przeciwpowodziowych związany z przygotowaniem logistycznym zasobów oraz działania w czasie awarii sprzętu. Wybrano wariant awarii napełniacza worków oraz konieczność pilnego załadowania i dostarczenia w rejon zagrożenia 350 worków z piachem. Dzięki pomysłowości i wyszkoleniu członków formacji, wykorzystano dostępny sprzęt i zrealizowano zadanie w założonym czasie. Przygotowane worki z piachem zostały zabezpieczone przez pracowników Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i będą stanowić zasób przygotowany do przyszłych działań przeciwpowodziowych.
Dziękujemy członkom formacji za udział w szkoleniu oraz wielkie zaangażowanie. 


Mariusz Grudziński

Rafał Czirson (2017-06-13 08:36)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno