Rozmiar tekstu: A A A
Zakaz kąpieli

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r (Dz.U.2013 poz. 656) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od stronu lądu, rzeka Elbląg znajduje się w granicach ww. portu. Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013r (par. 96 pkt. 7) został wprowadzony min. zakaz kąpieli i nurkowania. Tym samym kąpiel w miejscach niedozwolonych w myśl art. 55 Kodeksu Wykroczeń jest zagrożona  karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany.

 

 

W dniach od 05 – 09.06.2017r pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego wraz z  pracownikami Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (dawniej PDiM) odtworzyli oznakowanie miejsc niebezpiecznych nad rz. Elbląg oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli  np. tzw: ”ciepła woda” ul. Mazurska, okolice Urzędu Celnego i odlewni „GE” przy ul. Portowej i Grażyny.

 

Niestety nadal nad rz. Elbląg nie brakuje miejsc i osób chętnych do kąpieli w miejscach niebezpiecznych, w których w latach ubiegłych dochodziło do tragedii. Miejsca najbardziej niebezpieczne to: okolice mostu kolejowego przy ul. Junaków, „ciepła woda” – kanał przy ul. Mazurskiej, okolice drugiego mostu kolejowego w pobliżu portu morskiego i Urzędu Celnego ul. Portowa – Grażyny. Rejony te są dziś odpowiednio oznakowane tablicami ostrzegawczo – informacyjnymi „Zakaz kąpieli – miejsce niebezpieczne” oraz patrolowane przez Straż Miejską i Policję.  

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta a w szczególności dzieci, Urząd Miejski w Elblągu zwraca się z apelem o niekorzystanie z otwartych akwenów, w których kąpiel jest niedozwolona i niebezpieczna. Zachęcamy natomiast do korzystania z bezpiecznego i strzeżonego przez ratowników basenu (Krytej Pływalni) przy ul. Robotniczej oraz Centrum Rekreacji Wodnej „DOLINKA”.

 

 

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Elblągu             

 

Rafał Czirson (2017-06-13 08:39)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno