Rozmiar tekstu: A A A
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 31.01.2018 roku

W dniu 31 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Elbląg.

 

Pierwszym tematem posiedzenia było omówienie Sprawozdania Prezydenta Miasta Elbląg
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. W dalszej części posiedzenia każda z Komisji problemowych Programu „Bezpieczny Elbląg” przestawiła swoje propozycje środków budżetowych na realizację zadań w 2018 roku. Proponowane kwoty zostały przez członków Komisji zaakceptowane. Następnie zaprezentowano najważniejsze zadania jakie zrealizował Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Elblągu za rok 2017. Po prezentacji zadań  każdy z przewodniczących Komisji problemowych Programu „Bezpieczny Elbląg” omówił realizację zadań dotyczących programu „Bezpieczny Elbląg” w 2017 roku.

Na koniec zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa I Porządku dokonał prezentacji nowego projektu pomocy dla osób starszych. Program o nazwie Teleopieka domowa jest skierowany do Seniorów i umożliwia on zainteresowanym natychmiastową i rzetelną pomoc w nagłych wypadkach. W trakcie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zabrał głos Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu Pan Robert Witkowski , który zdeklarował pomoc  przy zdarzeniach losowych typu klęski naturalne. Zaproponował również szkolenia z samoobrony dla zainteresowanych. Swój udział w posiedzeniu zaznaczył także  Pan Marek Jarosz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Elblągu , który poruszył problem dopalaczy i ich spożycia.

Na tym posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa I Porządku zakończyło się.

 

Rafał Czirson (2018-02-13 10:10)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno