Rozmiar tekstu: A A A
Przekazanie sprzętu dla OSP RW

W dniu 21.11.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Elblągu  miało miejsce przekazanie defibrylatora i zestawu ratownictwa medycznego R1 w torbie zakupionych w ramach zadania współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz Gminy Miasto Elbląg. Przekazania sprzętu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu dokonał Prezydent Miasta Elbląg Pan Witold Wróblewski a odbioru dokonali: Naczelnik - Jacek SONGIN oraz członek OSP RW Pan Sławomir SĘKOWSKI.

  Zakupiony i przekazany w dniu dzisiejszym sprzęt jest realizacją zapisów UMOWY

nr DFS-II-7211-1849/18/2 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji
przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) zawartej w dniu 7 września 2018 r. w Olsztynie między Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Miasto Elbląg na doposażenie OSP Ratownictwo Wodne.
W ramach zadania zakupiono defibrylator oraz torbę ratowniczą PSP R1 z deską i szynami za łączną kwotę 8877,60 zł brutto przy współfinansowaniu 99% Fundusz sprawiedliwości, 1% - Gmina miasto Elbląg.
Zgodnie z ww. umową sprzęt otrzymał trwałe oznakowanie znakami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacją „współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Przekazane wyposażenie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców a szczególnie osób pływających po akwenach miasta Elbląg oraz okolic. Na terenie miasta Elbląg obecnie funkcjonuje jedna jednostka OSP - Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne. Niejednokrotnie rejon działań ratowniczych jest oddalony od obszarów zabudowanych i infrastruktury transportowej do której mogą dojechać służby medyczne. Tym bardziej konieczność jak najszybszego zapewnienia wysoko kwalifikowanej pomocy przedmedycznej przed przyjazdem specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego jest priorytetem działań. Szybkie udzielenie pomocy jest najważniejsze dla osoby poszkodowanej w wyniku popełnienia przestępstwa lub wypadku. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu w sprzęt ratowniczy oraz umiejętnościom i wiedzy ratowników, udzielanie pomocy w rejonie zdarzenia będzie jeszcze bardziej skuteczne, z lepszym rokowaniem na przyszłość dla osoby poszkodowanej. Brak nowoczesnego sprzętu jakim jest defibrylator i torba ratownicza ograniczało możliwość skutecznego udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

Biorąc pod uwagę że zdarzenia mają miejsca na wodzie, niejednokrotnie w znacznym oddaleniu od dróg gdzie może dojechać karetka ratownicza, udzielenie specjalistycznej pomocy wydłuża się w czasie. Doposażenie we wnioskowany sprzęt pozwoli na sprawniejsze przeprowadzanie akcji ratunkowych i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w rejonie zdarzenia.

Dzięki nowemu sprzętowi, współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości członkowie OSP RW będą mogli wesprzeć swe umiejętności
i zaangażowanie w ratowanie życia specjalistycznym sprzętem, który zwiększy możliwości przeżycia i szanse na zachowanie zdrowia przez osoby poszkodowane. Z pewnością nowy sprzęt będzie miał wpływ na zwiększenie morale ochotników jak i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców miasta. Nowy sprzęt poprawi pracę ochotników, da im możliwość udzielania pomocy na bardzo wysokim poziomie a także wsparcie innych służb ratowniczych w przypadku zdarzeń masowych o dużej skali.

Więcej informacji: http://www.elblag.eu/index.php/miasto/12822-ochotnicy-z-dobrym-sprzetem

Mariusz Grudziński

 

Rafał Czirson (2018-11-26 08:12)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno