Rozmiar tekstu: A A A
Zakaz kąpieli w rzece Elbląg

 

W związku  z trwającym okresem wakacyjnym Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina o obowiązującym zakazie kąpieli w rzece Elbląg. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu, rzeka Elbląg znajduje się w granicach ww. portu. Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. (§96 pkt.7) został wprowadzony i nadal obowiązuje m.in. zakaz kąpieli i nurkowania.

Należy pamiętać, że są miejsca, w których nieodpowiedzialne osoby kąpią się, ryzykując życie i zdrowie. Do takich miejsc z pewnością można zaliczyć rzekę w rejonie mostu kolejowego, a także tzw. „ciepłą wodę”. Pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na początku wakacji podjęli działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom miasta bezpieczeństwa na terenach wodnych. W czerwcu br. rozstawiono cztery nowe znaki zakazu kąpieli w najbardziej niebezpiecznych miejscach przy rzece Elbląg. Informujemy również, że służby bezpieczeństwa i porządku przy wykorzystaniu sprzętu pływającego będą patrolować rzekę Elbląg. Za złamanie zakazu kąpieli grozi mandat karny lub kara nagany.

Rafał Czirson (2019-07-15 10:02)
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno