Rozmiar tekstu: A A A
Zarządzenie nr 387/2019 ws. informowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z zapisami art. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, powiatowe centra zarządzania

kryzysowego zapewniają przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonują m.in. zadania:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Prezydent Miasta Elbląg podpisał Zarządzenie nr 387/2019 określające zasady i tryb

informowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach i zdarzeniach mających miejsce na

terenie miasta.

Z treścią Zarządzenia  można się zapoznać na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu:

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/55155 lub pobrać z podkatalogu „Akty prawne”

 

 

Mariusz Grudziński

Rafał Czirson (2019-08-09 10:06)
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno