Rozmiar tekstu: A A A
Zarządzenie nr 388/2019 ws. powołania stałej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat

Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 pkt ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1401 ze zm.) organem właściwym w sprawach Zarządzania Kryzysowego na obszarze gminy jest prezydent miasta, do którego zadań należy m.in. kierowanie działaniami związanymi z usuwaniem skutków zagrożeń. W dniu 7 sierpnia 2019 r. Prezydent Miasta Elbląg podpisał Zarządzenie nr 388/2019 w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej lub zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Z treścią Zarządzenia  można się zapoznać na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu:

 

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/55156 lub pobrać z podkatalogu „Akty prawne”

 

 

Mariusz Grudziński

 

 

Rafał Czirson (2019-08-09 10:09)
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno