Rozmiar tekstu: A A A
Zarządzenie nr 391/2019 ws. Miejskiego Zespołu zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z zapisami art. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta (Prezydent Miasta Elbląg). Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy zespołu zarządzania kryzysowego (Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego).
W dniu 7 sierpnia 2019 r. Prezydent Miasta Elbląg powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Z treścią Zarządzenia  można się zapoznać na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu:

 

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/55161 lub pobrać z podkatalogu „Akty prawne”

Mariusz Grudziński

Rafał Czirson (2019-08-09 10:16)
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno