Rozmiar tekstu: A A A
POSIEDZENIE MZZK

  

We wtorek 29.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Elbląga, Pana Witolda Wróblewskiego.

Zastępca przewodniczącego, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- Pan Tomasz Świniarski poinformował członków zespołu o  aktualizacji zarządzeń dotyczących zagadnień Zarządzania Kryzysowego, w tym o:

-Zarządzeniu nr 391/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

-Zarządzeniu nr 387/2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta Elbląga;

-Zarządzeniu nr 388/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej lub zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Ponadto Dyrektor DBiZK poinformował członków MZZK o zatwierdzeniu Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Elbląga przez Pana Artura Chojeckiego- Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27.09.2019 r. oraz zakończeniu prac nad Planem Ewakuacji II stopnia dla miasta Elblag. Plan został konsultowany ze służbami w procesie tworzenia na posiedzeniach grup roboczych MZZK.

Pani Sylwia Baranowska omówiła założenia opracowanego Planu Ewakuacji II stopnia dla Miasta Elbląga oraz wskazała najważniejsze zagadnienia, które podlegały aktualizacji: nowe obiekty przyjęcia ludności dla ewakuacji z terenu miasta oraz gmin sąsiednich, ilość osób ewakuowanych, trasy ewakuacji oraz docelowe obiekty przyjęcia. Przeprowadzono rozmowy z hodowcami zwierząt w strefach zagrożonych uzyskując informacje o możliwościach ewakuacji oraz potrzebach w tym zakresie, umieszczając stosowne zapisy w planie.

Na posiedzeniu członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uzgodnili plan ewakuacji, a Przewodniczący Zespołu go zatwierdził.

Druga część posiedzenia została poświęcona psychologicznemu aspektowi interwencji kryzysowej, w czasie której członkowie zostali przeszkoleni przez psychologa w zakresie wsparcia i pomocy osobie będącej w kryzysie.

 

 Sylwia Baranowska

Rafał Czirson (2019-10-30 15:04)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno