Rozmiar tekstu: A A A
Posiedzenie MZZK

Omega Seamaster Diver 300M Replica

We wtorek 29.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Elbląga, Pana Witolda Wróblewskiego.

Zastępca przewodniczącego, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- Pan Tomasz Świniarski poinformował członków zespołu o  aktualizacji zarządzeń dotyczących zagadnień Zarządzania Kryzysowego, w tym o:

-Zarządzeniu nr 391/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

-Zarządzeniu nr 387/2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta Elbląga;

-Zarządzeniu nr 388/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej lub zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Ponadto Dyrektor DBiZK poinformował członków MZZK o zatwierdzeniu Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Elbląga przez Pana Artura Chojeckiego- Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27.09.2019 r. oraz zakończeniu prac nad Planem Ewakuacji II stopnia dla miasta Elblag. Plan został konsultowany ze służbami w procesie tworzenia na posiedzeniach grup roboczych MZZK.

Pani Sylwia Baranowska omówiła założenia opracowanego Planu Ewakuacji II stopnia dla Miasta Elbląga oraz wskazała najważniejsze zagadnienia, które podlegały aktualizacji: nowe obiekty przyjęcia ludności dla ewakuacji z terenu miasta oraz gmin sąsiednich, ilość osób ewakuowanych, trasy ewakuacji oraz docelowe obiekty przyjęcia. Przeprowadzono rozmowy z hodowcami zwierząt w strefach zagrożonych uzyskując informacje o możliwościach ewakuacji oraz potrzebach w tym zakresie, umieszczając stosowne zapisy w planie.

Na posiedzeniu członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uzgodnili plan ewakuacji, a Przewodniczący Zespołu go zatwierdził.

Druga część posiedzenia została poświęcona psychologicznemu aspektowi interwencji kryzysowej, w czasie której członkowie zostali przeszkoleni przez psychologa w zakresie wsparcia i pomocy osobie będącej w kryzysie.

 

 Sylwia Baranowska

Rafał Czirson (2019-10-30 15:04)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno