Rozmiar tekstu: A A A
Szkolimy FOC z działań przeciwpowodziowych

8 listopada 2019 r. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  zorganizował szkolenie formacji obrony cywilnej z prowadzenia działań przeciwpowodziowych. Pracownicy    z firm: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Miasta Sp. z o.o. doskonalili umiejętności w zakresie prowadzenia działań przeciwpowodziowych.

Podczas szkolenia przypomniano zasady montażu paneli w ściance muru chroniącego prawy brzeg rzeki Elbląg przed wodami powodziowymi oraz tworzenie obwałowań z worków z piachem. Przeszkolono nowych członków formacji z zasad bezpiecznego wykorzystania sprzętu przeciwpowodziowego, przypomniano procedury działań między poszczególnymi formacjami, Ochotniczą Strażą Pożarną Ratownictwo Wodne oraz służbami ratowniczymi miasta. Cartier Replica Watches

Na potrzeby alarmowania uaktualniono dane kontaktowe komendantów formacji oraz wskazano miejsca poboru sprzętu do działań.

Dziękujemy członkom formacji za udział w szkoleniu oraz zaangażowanie.

 

  Mariusz Grudziński

Rafał Czirson (2019-11-08 10:50)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno