Rozmiar tekstu: A A A
Program „Bezpieczny Elbląg” ma już 20 lat

Uroczystość z okazji obchodów 20-lecia funkcjonowania Programu "Bezpieczny Elbląg" odbyła się w Ratuszu Staromiejskim we wtorek, 19 listopada. Program był i jest w dalszym ciągu odpowiedzią na konkretne zagrożenia występujące w Elblągu.

Audemars Piguet Replica

Program "Bezpieczny Elbląg"  jest realizowany od 1999 roku. Od początku głównymi celami programu była działania na rzecz bezpieczeństwa, również tego w ruchu drogowym, edukacja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja programu wśród mieszkańców. W miarę upływu czasu dochodziły do nich kolejne ważne zadania, jednak priorytety - poprawa bezpieczeństwa i edukacja - pozostały te same. Bezpieczny Elbląg to szereg działań od spotkań z najmłodszymi elblążanami, przez akcje profilaktyczne na zakupach sprzętu dla służb kończąc. Znaczącej zmianie uległo społeczne postrzeganie aspektu bezpieczeństwa w Elblągu, roli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i samych mieszkańców chcących żyć w mieście, w którym poczucie bezpieczeństwa ulega ciągłej poprawie.

Główne cele Programu „Bezpieczny Elbląg” to: poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Elbląg, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, wzrost świadomości prawnej społeczeństwa, aktywizacja i edukacja społeczności lokalnych na rzecz bezpieczeństwa. Głównym obszarem działania jest: rodzina i społeczeństwo, w którym funkcjonujemy, przestrzeń, w której żyjemy, edukacja.

Realizacja programu w ciągu 20 lat nie byłaby możliwa bez współpracy: samorządu, Policji, Straży Pożarnej, Wojska, Straży Miejskiej, ZBK, Szkół,  OPS, Straży Granicznej, Aresztu Śledczego i Radnych. Uroczystość obchodów stała się okazją do podziękowań i wręczenia wyróżnień dla osób i przedstawicieli służb oraz instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Elblągu.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy dołożyli tę cegiełkę do tego, że czujemy się w Elblągu bezpieczniej – mówił Prezydent Witold Wróblewski.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniły: Przedszkole nr 17 i I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu.

 

Wyróżnieni :

Twórcy programu: Adam Walczyński, Krzysztof Kierbedź, Jan Korzeniowski, Anna Korzeniowska, Waldemar Zimnoch, Anna Kulik, Wacław Krasowski, Włodzimierz Paruszewski, Zenona Ćwiklińska, Maria Wądołowska.

Radni Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: Elżbieta Gelert, Antoni Czyżyk, Maria Kosecka, Jolanta Janowska, Joanna Grykiel-Figielska, Krzysztof Konert, Mirosław Borzęcki, Arkadiusz Jachimowicz, Ryszard Klim, Gerhard Przybylski, Władysław Orzechowski, Marek Gulda, Sławomir Kula, Wiktor Daszkiewicz, Małgorzata Adamowicz, Marek Osik, Dawid Pater.

Osoby szczególnie zaangażowane w realizację programu w Urzędzie Miejskim: Marek Gliszczyński, Czesława Piotrowska, Barbara Dyrla, Agnieszka Staszewska, Beata Nosewicz, Krystyna Murawska, Artur Zieliński, Krzysztof Święcicki, Ryszard Sorokosz, Mariusz Grudziński.

Szefowie służb i instytucji współdziałających w ramach programu: Robert Muraszko, Łukasz Kochan, Arkadiusz Kulik, Zbigniew Lenart, Andrzej Nowakowski, Robert Witkowski, Mirosław Rogulski, Jarosław Żelazek, Jerzy Koronowski, Marek Jarosz, Jerzy Kołodziejski, Beata Kulesza, Artur Adamczuk.

Przewodniczący komisji programu "Bezpieczny Elbląg": Monika Kurpanik, Małgorzata Sowicka, Sławomir Skorupa i Joanna Urbaniak

 

Sylwia Baranowska

Richard Mille Replica Watches

 

 

 

 

 

 

 

Rafał Czirson (2019-11-28 10:25)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno