Rozmiar tekstu: A A A
FLORIANY 2020 - IV edycja Strażackich Oscarów

Szanowni Państwo,

W imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcji miesięcznika „Strażak”

przesyłam w załączeniu List przewodni oraz materiały informacyjne o rozpoczęciu IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu

na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY.

Zwracam się z ogromną prośbą do Państwa abyście, jak co roku, wsparli akcję informacyjną tego zacnego Konkursu

publikując, na łamach swych stron internetowych urzędu oraz mediach społecznościowych, załączone informacje.

Celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa,

edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców w naszych małych Ojczyznach,

integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Konkurs skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności.

Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa

i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

 
Z góry dziękuję za owocną współpracę i życzę aby statuetka FLORIANA trafiła także do OSP z Państwa terenu.

 
Z poważaniem

 
Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.chattimes.me/rolex.html

https://www.chattimes.me/hublot/big-bang.html

Rafał Czirson (2020-01-08 08:40)
G a l e r i a


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno