Rozmiar tekstu: A A A
Szkolenie studentów Uniwersytetu III Wieku

W dniu 17.12.2019 roku w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu przeprowadzono szkolenie studentów UNIWERSYTETU III WIEKU . Organizatorem szkolenia był Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Pierwsza część szkolenie przeprowadziła pani Psycholog na temat:.
 „Okres Świąt Bożego Narodzenia – Jak radzić sobie z nadużyciami i manipulacją?”
Cel szkolenia:
1. Zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów stosowanych w przez osoby zajmujące się handlem, w celu uzyskania korzyści nie adekwatnych do wartości oferowanego towaru oraz technik stosowanych przez najbliższą rodzinę, aby osiągnąć wymierne korzyści.  Uczestnicy dowiedzą się jak chronić się przed manipulacją i nadużyciami ze strony innych osób.
2. Zapoznanie uczestników  szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi:
- definicji manipulacji;
      - metody manipulacji (Reguła wzajemności, Reguła zaangażowania i konsekwencji, Społeczny dowód słuszności, Reguła lubienia i sympatii, Reguła autorytetu);
      - czynników, na których bazuje manipulacja w związku (poczuciu winy, przerzucaniu 
         kompleksów,  
      - szantażu emocjonalnym, wzbudzaniu wątpliwości, tworzenie dystansu / ciche dni);          
         podstawy nadużyć emocjonalnych;
Drugą część szkolenia poprowadził Radca Prawny na temat:
„Bezpieczeństwa seniorów  podczas Świąt Bożego Narodzenia”
Cel szkolenia:
1. Na jakie kwestie w aspekcie obowiązujących przepisów prawa zwrócić
uwagę, dokonując przedświątecznych zakupów, przy założeniu, że kupujący jest
konsumentem.
2. W jaki sposób może dojść do zawarcia umowy sprzedaży,
3. Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, z uwzględnieniem umów
zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na umów zawartych na odległość,
4. Wyjaśnienie pojęć wady fizycznej oraz wady prawnej rzeczy,
5. Wskazanie jakie uprawnienia przysługują kupującemu za wady rzeczy,
6. Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz rękojmi
za prawne rzeczy.
Replica Watches www.ireplicas.com

 

Rafał Czirson (2020-01-09 09:59)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno