Rozmiar tekstu: A A A
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w Elblagu w 2020 roku

 We wtorek 14 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy elbląskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedstawiciele elbląskich instytucji realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej, m.in. ZZM, EPGK, Meble Wójcik, STOKOTA, Energii Kongeneracji, Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II.

Podczas spotkania pan Mariusz Grudziński podsumował  zadania zrealizowane w zakresie Obrony Cywilnej w latach ubiegłych, przedstawił plany wykonywane i aktualizowane w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz wskazał jednostki współpracujące przy realizacji zadań. Dodatkowo omówił obowiązujące akty prawne związane z realizacją zadań obrony cywilnej, tj.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz Zarządzenie nr 442/2017 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 6 października 2017 r. w sprawie rozformowania i sformowania formacji OC na terenie miasta Elbląg. Na zakończenie pierwszej  części spotkania przedstawił plan działania w 2020 roku, w tym głównie  opracowanie wieloletniego planu działania w zakresie OC instytucji oraz  planu działania FOC przez wszystkie instytucje realizujące zadania OC na terenie Miasta Elbląg.

Drugą część spotkania poświęcona była przedstawieniu dyrektorom elbląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych założeń Planu Ewakuacji II stopnia dla miasta Elbląga i Planu Ewakuacji III stopnia (Plan Obrony Cywilnej miasta Elbląg). Pani Sylwia Baranowska wskazała najważniejsze zagadnienia, które podlegały aktualizacji: nowe obiekty przyjęcia ludności dla ewakuacji z terenu miasta oraz gmin sąsiednich, ilość osób ewakuowanych oraz działania przeciwpowodziowe. Szczegółowo omówiono udział elbląskich szkół w procesie ewakuacji, w tym tworzenie zespołu ds. ewakuacji w placówce, jego strukturę, zadania, odpowiedzialność oraz harmonogram gotowości do działania.

 

Sylwia Baranowska

Rafał Czirson (2020-01-14 13:50)
G a l e r i a

Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno