Rozmiar tekstu: A A A
Aktualizujemy dokumentację z zakresu obrony cywilnej

 

Dziś, 17 stycznia w Urzędzie Miejskim w Elblągu pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego rozmawiali z pracownikami elbląskich szkół oraz  przedstawicielami elbląskich instytucji nt. zadań do realizacji w 2020 roku z zakresu Obrony Cywilnej. I tak, w tym roku zostanie zaktualizowana dokumentacja związaną z Obroną Cywilną  i dokumentacja formacji Obrony Cywilnej w instytucji i w szkole. Będziemy pracować nad dokumentacją dotyczącą przyjęcia ludności w szkole  w ramach ewakuacji I, II oraz III stopnia.

Spotkanie prowadził Pan Mariusz Grudziński, który przedstawił wytyczne w zakresie opracowania  karty realizacji zadania obrony cywilnej w szkole. Omówił treści zadania, termin wykonania zadania, procedury, podmioty współpracujące zewnętrzne i wewnętrzne oraz dokumentację bazową.

Wszystkie ww. działania mają służyć  opracowaniu wieloletniego planu działania w zakresie OC instytucji oraz  planu działania FOC przez wszystkie instytucje realizujące zadania OC na terenie Miasta Elbląg.

 

 

Sylwia Baranowska

 

Rafał Czirson (2020-01-17 14:13)
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno