Rozmiar tekstu: A A A

Uchwałą nr XXVII/518/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 czerwca 2017 r. przyjęto do realizacji miejski program zapobiegania przestepczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

"Bezpieczny Elbląg - Współdziałanie i Aktywizacja Społeczna"

stanowiący załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

(treść załącznika poniżej)

 

Zarządzeniem Nr 508/2016 Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 28 listopada 2016 r.

powołano 

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku

(treść Zarządzenia poniżej)


G a l e r i a


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno