Rozmiar tekstu: A A A

Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa. W tym celu posiada i utrzymuje podstawową oraz specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne, gromadzi i przetwarza dane pomiarowe oraz publikuje prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne.

Wykonywane prawidłowo i rzetelnie zadania PSHM pozwalają na dostarczenie społeczeństwu oraz organom administracji publicznej bieżących informacji o stanie atmosfery i hydrosfery, prognoz i ostrzeżeń zarówno w sytuacjach normalnych, jak i w czasie zagrożeń. Działania te są prowadzone we współpracy ze służbami hydrologicznymi i meteorologicznymi w ramach Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).

Z obowiązującymi ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi można zapoznać się na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

www.pogodynka.pl

 

Z kryteriami ostrzeżeń można zapoznać się w załączonym pliku.

 


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno