Rozmiar tekstu: A A A

           Chińskie lampiony (i nie tylko one) mogą być niebezpieczne. Lampiony, baloniki, lasery, fajerwerki mogą utrudnić samolotom bezpieczne wykonanie lotu lub lądowanie. W sezonie letnim, prawie każda impreza masowa kończy się jakąś iluminacją, emisją światła, pokazem sztucznych ogni, wypuszczeniem modnych ostatnio baloników z diodą LED lub chińskich lampionów ze świeczką. Wszystkie te atrakcje mogą utrudniać pracę pilotów i wieży kontroli lotów. Jeden lampion nie spowoduje zamieszania, ale już kilkanaście może.

Żeby wszystko przebiegło zgodnie z przepisami, należy pobrać ze strony internetowej Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) formularz, wypełnić go, podpisać i przesłać do PAŻP. W przypadku osób fizycznych wystarczy podpis. W formularzu należy podać miejsce, z którego będą puszczane balony/ lampiony lub emitowane inne efekty świetlne oraz kontakt telefoniczny do organizatora.

Jeśli ktoś planuje uświetnić festyn, wesele czy inną imprezę puszczaniem lampionów, fajerwerkami lub wypuścić w niebo setki balonów napełnionych helem, powinien najpierw wypełnić formularz, który znajdzie tu:

OPS-formularzehttp://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

PAŻP na podstawie danych zamieszczonych w formularzu opublikuje ostrzeżenie nawigacyjne w formie NOTAM oraz pisemnie odpowie każdemu zgłaszającemu pouczając go o spoczywających na nim obowiązkach np. konieczności uzyskania bezpośredniej telefonicznej zgody na rozpoczęcie pokazu lub wypuszczenie balonów/ lampionów od kontrolera ruchu lotniczego lotniska, w pobliżu, którego dana uroczystość ma się odbyć.
Zagrożenia wywołane wypuszczaniem lampionów balonów lub pokazami sztucznych ogni pokazuje samo życie! Lampiony (szczególnie duża ich ilość) to zagrożenie nie tylko w przestrzeni powietrznej dla samolotów, paralotniarzy, motolotniarzy itp., ale również duże zagrożenie pożarowe np. znalezienie lampionów przy zbiornikach z paliwem na warszawskim lotnisku oraz spora ilość niewyjaśnionych "samozapłonów" kompleksów leśnych, zgłaszana do PAŻP przez Dyrekcję Lasów Państwowych.


ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI MOGĄCEJ ZAGROZIĆ BEZPIECZEŃSTWU CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego, zgodnie z treścią Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, (Rozdział 2 pkt. 2.18) działania mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego Państwa, czy też nad pełnym morzem, podlegają koordynowaniu z właściwymi władzami służby ruchu lotniczego. Zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów. Koordynację należy zakończyć w takim terminie, aby można było na czas rozpowszechnić informację o tej działalności.

CEL
W celu uniknięcia zagrożeń dla cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej zawartej w FIR EPWW podczas realizacji:
- wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem;
- pokazów ogni sztucznych;
- wypuszczania lampionów;
- emitowania silnych źródeł światła
instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – PAŻP) wprowadza zasady uzgodnień, których celem jest osiągnięcie rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie zagrożenia dla cywilnych statków powietrznych i ograniczenie do minimum utrudnień w ruchu lotniczym.

ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI
Działalność określona w pkt. 2 mogąca zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych powinna być zgłaszana do Ośrodka Planowania Strategicznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za pomocą właściwych formularzy zamieszczonych w zakładce Ośrodek Planowania Strategicznego strony internetowej PAŻP
Formularze http://www.pansa.pl/index.php?lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

 
Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1 :
- formularz nr 1: Zgłoszenie przeprowadzenia lotów bezzałogowych statków powietrznych w warunkach VLOS o masie nie większej niż 25kg, wykonywanych w przestrzeni CTR na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia,
- formularz nr 2: Zgłoszenie pokazów z użyciem sztucznych ogni w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska na minimum 14 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia,

- formularz nr 3: Zgłoszenie emisji wiązki lasera lub światła z reflektorów (szperaczy) w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska na minimum 14 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia,

-  formularz nr 4: Zgłoszenie przeprowadzenia pokazów z użyciem balonów w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej na minimum 14 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia,

-  formularz nr 5: Zgłoszenie wypuszczenia lampionów/balonów z diodami LED w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska 14 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia,

- formularz nr 7: Formularz zgłoszenia rezerwacji przestrzeni powietrznej na potrzeby ćwiczeń, zawodów, pokazów oraz innych przedsięwzięć lotniczych w tym lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza VLOS  90 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia w przypadku konieczności publikacji suplementu; 10 dni roboczych planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia w przypadku publikacji ostrzeżenia nawigacyjnego.

 

Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
faksu (+48 22) 574 57 69, 574 57 13,
maila: asm1@pansa.pl,
poczty na adres:

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego ASM1
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1, pracującego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.
Tel.: (+48 22) 574-57-21
Tel.: (+48 22) 574-57-23
Tel.: (+48 22) 574-57-24

W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych
Tel.: (+48 22) 574-57-15


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno