Rozmiar tekstu: A A A

Rozmieszczenie kamer miejskiego monitoringu wizyjnego

  1. Plac Dworcowy

  2. Plac Dworcowy (pętla ZKM)

  3. Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Lotniczą

  4. Skrzyżowanie ul. Bema z ul. Mickiewicza

  5. Skrzyżowanie ul. Bema z ul. Mickiewicza (Urząd Skarbowy)

  6. Skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. Hetmańską

  7. Plac Solidarności

  8. Plac Konstytucji

  9. Skrzyżowanie ul. Bałuckiego z ul. 3 Maja

10. Skrzyżowanie ul. Królewieckie z ul. Teatralną

11. Skrzyżowanie ul. Królewieckiej z ul. Nowowiejską

12. Skrzyżowanie ul. Płk. Dąbka z ul. Piłsudskiego (Targowisko Miejskie)

13. Skrzyżowanie ul. Płk. Dąbka z ul. Piłsudskiego 2

14. Skrzyżowanie ul. Tysiąclecia z ul. Hetmańską

15. Skrzyżowanie ul. Tysiąclecia z ul. Hetmańską (Komenda Miejska Policji)

16. Skrzyżowanie ul. Wodnej z ul. Mostową

17. Skrzyżowanie ul. Stary Rynek z ul. Studzienną

18. Skrzyżowanie ul. Stary Rynek z ul. Rybacką

19. Skrzyżowanie ul. Stary Rynek z ul. Wigilijną

20. Skrzyżowanie ul. Płk. Dąbka z al. Odrodzenia

21. Skrzyzowanie ul. Ogólnej z ul. Broniewskiego

22. ul. Mielczarskiego (SP Nr 14)

23. Szkoła Podstawowa Nr 16 (Orlik)

24. Szkoła Podstawowa Nr 4 (Orlik)

25. Gimnazjum Nr 2 (Orlik)

26. Szkoła Podstawowa Nr 9 (Orlik)

27. Skrzyżowanie ul. Wodnej z ul. Studzienną

28. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3, ul. MAzurska 6

29. Siłownia i skate park, ul. Mickiewicza

30. Gimnazjum Nr 9, ul. Browarna 1

31. Gimnazjum Nr 5, ul. Agrykola 9

 

Mapa ilustrująca rozmieszczenie kamer znajduje się po niżej wskazanym linkiem:

http://www.elblag.eu/index.php/rozmieszczenie-kamer-miejskiego-monitoringu-wizyjnego

 

Ochrona danych osobowych – monitoring wizyjny

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

 

2) Dane osobowe w zbiorze Monitoring wizyjny Miasta Elbląg przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia w przestrzeni publicznej, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską). Monitoring wizyjny obejmuje bezpośrednio otoczenie miejsc, w których zamontowane są kamery w granicach administracyjnych Miasta Elbląg. 

 

3) Dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

 

4) Dane osobowe przechowywane są przez okres 30 dni od daty rejestracji lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu.

5)  Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, złożenia wniosku do Administratora o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 


Z a ł ą c z n i k i
Kaledarz imprez


Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.


xvideos, porno